roboty ziemne - wyburzanie - usługi budowlane

Usługi: Budowlane

Wyburzanie
 • drogi stałe i tymczasowe
 • chodniki, place, parkingi
 • boiska
 • sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne
 • obiekty małej retencji wodnej
 • obiekty przeprawy mostowej

Usługi: Roboty ziemne

Roboty ziemne
 • fundamenty
 • szamba
 • drogi
 • place
 • zbiorniki wodne
 • sieci

Usługi: Wyburzenie

Wywrotka
 • wyburzenia ścian do wysokości 6 m
 • roboty rozbiórkowe konstrukcji
 • zagospodarowanie odpadów
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013